شاسی کاتر HP-Q350S

مشخصات فنی

نام کاتر آسفالت

شاسی کاتر HP-Q350S /

مدل کاتر آسفالت

HP-Q350S /

نوع کاتر آسفالت

دستی /

نوع سوخت

بنزین /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

نام کاتر آسفالت

شاسی کاتر HP-Q350S

مدل کاتر آسفالت

HP-Q350S

نوع کاتر آسفالت

دستی

نوع سوخت

بنزین

عمق برش (میلیمتر)

8cm

قطر تیغه (میلیمتر)

300mm;350mm

جنس قابل برش

آسفالت بتن

نوع موتور

Petrol, Subaru EX17

نوع نصب تیغه

راست

خنک کننده موتور

هوا

ابعاد ( میلیمتر )

910x500x860mm

وزن ( کیلوگرم )

64

گروه رنگی

سیاه زرد

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.