ویبراتور بتن BTHFE38

مشخصات فنی

نام ویبراتور بتن

ویبراتور بتن BTHFE38 /

قطر لرزاننده ( میلیمتر )

38 /

طول لرزاننده ( میلیمتر )

345 /

وزن(کیلوگرم)

14.5 /

مشخصات کلی

نام ویبراتور بتن

ویبراتور بتن BTHFE38

قطر لرزاننده ( میلیمتر )

38

طول لرزاننده ( میلیمتر )

345

وزن(کیلوگرم)

14.5

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.