شیلنگ ویبراتور HP-VPS28

مشخصات فنی

نام شیلنگ ویبراتور

شیلنگ ویبراتور HP-VPS28 /

مدل شیلنگ ویبراتور

HP-VPS28 /

سایز (اینچ)

1.4 / 30 / 10 mm /

طول (متر)

6M(4-10M) /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

نام شیلنگ ویبراتور

شیلنگ ویبراتور HP-VPS28

مدل شیلنگ ویبراتور

HP-VPS28

سایز (اینچ)

1.4 / 30 / 10 mm

طول (متر)

6M(4-10M)

پوشش

28×450

فرکانس ( هرتز )

12000-14000

وزن ( کیلوگرم )

15

گروه رنگی

سیاه

کشور سازنده

چین

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.