شیلنگ ویبراتور HP-VPS28

مشخصات فنی

عنوان

شیلنگ ویبراتور HP-VPS28 /

مدل

HP-VPS28 /

سایز (in)

1.4 / 30 / 10 mm /

طول (m)

6M(4-10M) /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

عنوان

شیلنگ ویبراتور HP-VPS28

مدل

HP-VPS28

سایز (in)

1.4 / 30 / 10 mm

طول (m)

6M(4-10M)

پوشش

28×450

فرکانس (Hz)

12000-14000

وزن (kg)

15

گروه رنگی

سیاه

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.