شیلنگ ویبراتور HP-VPS35 دریلی

مشخصات فنی

نام شیلنگ ویبراتور

شیلنگ ویبراتور HP-VPS35 دریلی /

مدل شیلنگ ویبراتور

HP-VPS35 /

سایز (اینچ)

9.8 / 30 / 10 mm /

طول (متر)

6M(4-10M) /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

نام شیلنگ ویبراتور

شیلنگ ویبراتور HP-VPS35 دریلی

مدل شیلنگ ویبراتور

HP-VPS35

سایز (اینچ)

9.8 / 30 / 10 mm

طول (متر)

6M(4-10M)

پوشش

35×300

فرکانس ( هرتز )

12000-14000

وزن ( کیلوگرم )

17

گروه رنگی

سیاه

کشور سازنده

چین

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.