شیلنگ ویبراتور HP-VPS45

مشخصات فنی

نام شیلنگ ویبراتور

شیلنگ ویبراتور HP-VPS45 /

مدل شیلنگ ویبراتور

HP-VPS45 /

سایز (اینچ)

2.0 / 30 / 10 mm /

طول (متر)

6M(4-10M) /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

نام شیلنگ ویبراتور

شیلنگ ویبراتور HP-VPS45

مدل شیلنگ ویبراتور

HP-VPS45

سایز (اینچ)

2.0 / 30 / 10 mm

طول (متر)

6M(4-10M)

پوشش

45×475

فرکانس ( هرتز )

12000-14000

وزن ( کیلوگرم )

17

گروه رنگی

سیاه

کشور سازنده

چین

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.