ماله پروانه ای BT120

مشخصات فنی

نام ماله موتوری

ماله پروانه ای BT120 /

مدل ماله موتوری

BT120 /

نوع ماله موتوری

دستی /

نوع صفحه

تیغه ای /

مشخصات کلی

نام ماله موتوری

ماله پروانه ای BT120

مدل ماله موتوری

BT120

نوع ماله موتوری

دستی

نوع صفحه

تیغه ای

نوع سوخت

برقی

سرعت موتور ( دور/دقیقه )

Honda GX270

قطر صفحه ( سانتیمتر )

120cm

تعداد پره

4

کشور سازنده

بلژیک

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.