ماله پروانه ای BT60

مشخصات فنی

نام ماله موتوری

ماله پروانه ای BT60 /

مدل ماله موتوری

BT60 /

نوع ماله موتوری

دستی / دستی /

مشخصات کلی

نام ماله موتوری

ماله پروانه ای BT60

مدل ماله موتوری

BT60

نوع ماله موتوری

دستی دستی

نوع صفحه

تیغه ای تیغه ای

نوع سوخت

برقی برقی

سرعت موتور ( دور/دقیقه )

Honda GX160

قطر صفحه ( سانتیمتر )

60cm

تعداد پره

4 4

ولتاژ ( ولت )

230v

فرکانس ( هرتز )

50 50

کشور سازنده

بلژیک

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.