ماله پروانه ای BT60

مشخصات فنی

عنوان

ماله پروانه ای BT60 /

مدل

BT60 /

نوع

بدون راننده /

جنس صفحات

تیغه ای(عملکرد) /

مشخصات کلی

عنوان

ماله پروانه ای BT60

مدل

BT60

نوع

بدون راننده

جنس صفحات

تیغه ای(عملکرد)

نوع سوخت

برقی

سرعت موتور (rpm)

Honda GX160

قطر صفحه (cm)

60cm

تعداد پروانه

4

ولتاژ (v)

230v

فرکانس (Hz)

50

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.