ماله پروانه ای BT90

مشخصات فنی

عنوان

ماله پروانه ای BT90 /

مدل

BT90 /

نوع

بدون راننده /

جنس صفحات

تیغه ای(عملکرد) /

مشخصات کلی

عنوان

ماله پروانه ای BT90

مدل

BT90

نوع

بدون راننده

جنس صفحات

تیغه ای(عملکرد)

نوع سوخت

برقی

سرعت موتور (rpm)

Honda GX160, 270

قطر صفحه (cm)

90cm

تعداد پروانه

4

ولتاژ (v)

230v

فرکانس (Hz)

50

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.