موتور برق بنزینی لانسین LC 2V 78 FD - 2

مشخصات فنی

عنوان

موتور برق بنزینی لانسین LC 2V 78 FD - 2 /

مدل

LC 2V 78 FD - 2 /

برند موتور

لانسین /

مدل موتور

LC 2V 78 FD - 2 /

مشخصات کلی

عنوان

موتور برق بنزینی لانسین LC 2V 78 FD - 2

مدل

LC 2V 78 FD - 2

برند موتور

لانسین

مدل موتور

LC 2V 78 FD - 2

نوع سوخت

بنزین

سیستم روشن کننده

برقی

تعداد سیلندر

2

حجم سیلندر

678

سی سی

سیکل

4 زمانه

سیستم سرمایش

هوا خنک

ظرفیت روغن روانکاری

1.5

لیتر

ابعاد کلی

510 mm × 400 mm × 450 mm

میلی متر

وزن خالص

43

کیلوگرم

توان اسمی

0 /

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.