موتور برق دیزلی Koop مدل KDF6700XE

مشخصات فنی

عنوان

موتور برق دیزلی Koop مدل KDF6700XE /

مدل

KDF6700XE /

سیستم سرمایش

هوا خنک /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

عنوان

موتور برق دیزلی Koop مدل KDF6700XE

مدل

KDF6700XE

سیستم سرمایش

هوا خنک

تعداد سیلندر

1

حجم سیلندر (L)

418.0

وزن خشک (kg)

113.0

ظرفیت کل روغن (L)

1.65

ظرفیت باک سوخت (L)

12.5

توان دائم

0 /

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.