موتور برق دیزلی Koop مدل KDF8500Q-3D

مشخصات فنی

عنوان

موتور برق دیزلی Koop مدل KDF8500Q-3D /

مدل

KDF8500Q-3D /

سرعت موتور دیزلی (rpm)

3000 /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

عنوان

موتور برق دیزلی Koop مدل KDF8500Q-3D

مدل

KDF8500Q-3D

سرعت موتور دیزلی (rpm)

3000

سیستم سرمایش

هوا خنک

تعداد سیلندر

1

نسبت تراکم

19.5:1

ابعاد (mm)

910*530*840

وزن خشک (kg)

171.0

ظرفیت کل روغن (L)

1.65

توان دائم

0 /

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.