موتور برق رابین مدل EX 40

مشخصات فنی

نام موتور برق

موتور برق رابین مدل EX 40 /

مدل موتور برق

EX 40 /

سرعت اسمی

3600

/

ظرفیت باک سوخت

6.8

لیتر
/

مشخصات کلی

نام موتور برق

موتور برق رابین مدل EX 40

مدل موتور برق

EX 40

سرعت اسمی

3600

ظرفیت باک سوخت

6.8

لیتر

ظرفیت روغن روانکاری

1.2

لیتر

ابعاد کلی (طول*عرض*ارتفاع)

389×446×447

میلی متر

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.