موتور برق لانسین مدل G 270 FDB

مشخصات فنی

عنوان

موتور برق لانسین مدل G 270 FDB /

مدل

G 270 FDB /

برند موتور

لانسین /

مدل موتور

G 270 FDB /

مشخصات کلی

عنوان

موتور برق لانسین مدل G 270 FDB

مدل

G 270 FDB

برند موتور

لانسین

مدل موتور

G 270 FDB

نوع سوخت

بنزین

سیستم روشن کننده

برقی

فرکانس (Hz)

50 60

ظرفیت مخزن سوخت

6

لیتر

تعداد سیلندر

1

حجم سیلندر

270

سی سی

سیکل

4 زمانه

ابعاد کلی

445×405×410

میلی متر

وزن خالص

35

کیلوگرم

توان اسمی

0 /

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.