موتور پمپ دیزلی Koop مدل KDP50L

مشخصات فنی

عنوان

موتور پمپ دیزلی Koop مدل KDP50L /

مدل

KDP50L /

نوع سوخت

دیزلی /

سیستم روشن کننده

برقی /

مشخصات کلی

عنوان

موتور پمپ دیزلی Koop مدل KDP50L

مدل

KDP50L

نوع سوخت

دیزلی

سیستم روشن کننده

برقی

فرکانس (Hz)

50 60

تعداد سیلندر

1

سیستم سرمایش

هوا خنک

ظرفیت روغن روانکاری

1.1

لیتر

ابعاد کلی

570*460*680

میلی متر

وزن خالص

70

کیلوگرم

قطب

4

قدرت اسمی موتور

3600.0 /

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.