موتور پمپ لانسین LC 25 ZB 36

مشخصات فنی

عنوان

موتور پمپ لانسین LC 25 ZB 36 /

مدل

LC 25 ZB 36 /

نوع

بنزین /

سایز خروجی (in)

01 /

مشخصات کلی

عنوان

موتور پمپ لانسین LC 25 ZB 36

مدل

LC 25 ZB 36

نوع

بنزین

سایز خروجی (in)

01

حداکثر آبدهی (L/min)

11 m3/hr

ارتفاع (m)

36 m

عمق مکش (m)

6 m

مدل موتور

LC152F

نوع موتور

LC152F

قدرت پمپ (hp)

1.2 kW

دور موتور (rpm)

3600

ابعاد کلی طول*عرض*ارتفاع (mm)

380×300×370

وزن (kg)

13kg

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.