ویبراتور بتن BTHFC35

مشخصات فنی

عنوان

ویبراتور بتن BTHFC35 /

مدل

BTHFC35 /

ولتاژ (v)

42 /

فرکانس (Hz)

12000 /

مشخصات کلی

عنوان

ویبراتور بتن BTHFC35

مدل

BTHFC35

ولتاژ (v)

42

فرکانس (Hz)

12000

قطر لرزاننده (mm)

35mm

طول لرزاننده (mm)

5m

سايز شلنگ ويبراتور (mm)

10m

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.